• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/10/03 ساعت 15:17

    کمتر از ۱۰ نفر، بدون مزاحمت، تابلوی رسمی نام #خیابان_شجریان را مخدوش کرده و تهدید می‌کنند که در صورت نصب مجدد، باز این کار را انجام می‌دهند.
    اینها چه گروهی را نمایندگی می‌کنند؟ این حق از کجا آمده است؟
    این واقعه، نمادی است از مشکل عمیق ساختاری کشور که سایر مشکلات بر آن سوار است.