• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/10/03 ساعت 20:36

    در دنیای دیجیتالی امروز مجهز بودن افراد به سواد رسانه‌ای اهمیتی ویژه دارد وافراد باید برای فراگیری این مهارتها اقدام تا بتوانند با استفاده از معیارهای مناسب به ارزیابی شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات مندرج در آنها پرداخته و اطلاعات صحیح را برای تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار دهند.