• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1399/10/02 ساعت 19:59

    #ایران چهارمین کشور #پناهنده پذیر در دنیاست. سازمان یونیدو با حمایت مالی دولت کره جنوبی پروژه‌ی توسعه مهمانشهرهای پایدار را با همکاری دولت ایران در پنج استان کشور اجرا مینماید.
    برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. http://youtu.be/Pf۳AmSEGgx۸@MOFAkr_eng @SKoreainTehran