• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/10/01 ساعت 11:43

    رییس انجمن ایمونولوژی: «تولید واکسن داخلی زمان بر خواهد بود و به همین دلیل تهیه واکسن از خارج کشور باید با جدیت تمام دنبال شود تا مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.»

    جان هموطنانمان مهم است #واکسن_بخرید