• روزنامه خبر ورزشی   khabar_varzeshi@

    1399/10/01 ساعت 12:50

    در سریال خانه امن فردی که به عنوان بمب‌گذار و مهره اصلی خلافکاران شناخته می‌شود، با پوشش هوادار #استقلال وارد ورزشگاه آزادی می‌شود!