• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1399/10/01 ساعت 19:31

    قانون اساسی ۳۱ سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس‌جمهور از اصل ۱۱۳ #قانون_اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است.
    پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان‌های مختلف سیاسی در سالهای ۸۲، ۹۱ و ۹۹ یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است.