• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/29 ساعت 17:43

    توصیه علی پروین به طرفداران پرسپولیس برای رعایت حال مهدی شیری در فضای مجازی:

    دفاع اولسان هم اشتباه کرد

    #ACLFinal