• سید علیرضا علوی   alavi54@

  1399/09/29 ساعت 08:49

  دو قدم مانده که پاییز به یغما برود !
  این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود !
  هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد !
  دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود !
  حال دلتون خوب و یلداتون مبارک https://instagram.com/p/CI۹۶RvUBB۸mPU۶t۷wK۹OxdtMRL۱boB۶SxsPtow۰/?igshid=lmmp۵۴ockwvs…