• نشست خبری «الکام استارز» در حال برگزاری است. رییس سازمان نصر کشور @irannsr اعلام کرد که امسال باید از برگزاری #الکامپ چشم‌پوشی کرد اما قطعا سال بعد الکامپ «متفاوت و بی‌نظیری» برگزار خواهد شد.

    با این حال @ElecomStars آنلاین برگزار خواهد شد و امروز ثبت‌نام رسمی آغاز می‌شود.