• اثنی‌عشری @BahramAsnaashar، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران: برای سال ۹۹ کل فضای نمایشگاهی محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به #الکامپ اختصاص داده شده است.