• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/09/28 ساعت 10:40

    قانون اساسی شرایط رییس جمهور را در اصل ۱۱۵ به طور حصری مشخص کرده است. قانون عادی نمی‌تواند فراتر از آن، شرط بگذارد. ممنوعیت داشتن تابعیت مضاعف و اقامت در سایر کشورها و تعیین شرط سنی، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت، فراتر از شروط قانون اساسی و خلاف آن و محدود کردن حق انتخاب شدن است.