• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/09/28 ساعت 19:19

    #رسانه‌‌ها این توهم را در ما ایجاد می‌کنند که ما از همه چیز در همه جا با سرعت بسیار زیاد خبر داریم.در صورتیکه در واقع ما هیچ چیز نمیدانیم.

    میشائیل هانکه؛کارگردان و نویسنده

    #سواد_رسانه‌ای