• عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با سایت بانک مرکزی تاکید کرده با کوواکس برای خرید واکسن کرونا به توافق رسیده‌ایم اما آمریکا اروپایی‌ها را ترسانده و مانع انتقال پول خرید واکسن شده است