• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/09/26 ساعت 16:11

    ۲-«تام توگندهات» هماهنگ کننده‌ی تهیه این گزارش، بلندگوی منافقین و جریانهای برانداز میباشد.
    ۳-این گزارش هیچگونه مشروعیت و ارزشی ندارد وسفارت کشورمان طی یادداشتی رسمی به وزارت خارجه انگلیس، تهیه چنین گزارشی از سوی برخی نمایندگان افراطی مجلس انگلیس را شدیدا محکوم نموده است.