• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/09/26 ساعت 16:09

    ۱-گزارش کمیته‌ای درپارلمان انگلیس پیرامون ایران،مصوبه وجمع بندی پارلمان انگلیس نمیباشد و به مصوبه پارلمان هم تبدیل نخواهدشد.این گزارش در جمع بسیار محدودی بارهیافتی کاملا خصمانه و بر مبنای تحلیل و توصیه‌های صهیونیستها ومنافقین برای آخرین تاثیرگذاریها بر تحولات آینده تهیه شده است.