• توضیحات عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی درباره موانع انتقال پول برای خرید واکسن کرونا
    او می‌گوید بانک‌های خارجی برای انتقال پول مورد نیاز، بابت خرید واکسن، باید مجوز موردی از آمریکا بگیرند، ضمن این‌که ظاهرا احتمال توقیف یا مصادره پول منتقل شده به نفع آمریکا بالاست