• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/09/25 ساعت 19:24

    قسمت ۱۹ مجموعه نمایشی طنز چای نت با موضوع آشنایی با تولید محتوای متن و تصویر در فضای مجازی را با حضور دکتر حمید ضیایی پرور در بخش کارشناسی برنامه در تلوبیون ببینید.

    http://telewebion.com/episode/۲۴۴۴۰۰۷
    چای نت، نخستین مجموعه نمایشی طنز با رویکرد آموزش عمومی سواد رسانه‌ای