• مادربزرگ تماس گرفت و پرسید: فردا میای برام ماست و خیار درست کنی؟ نه اینکه غذا بپزم،نه اینکه دارو بخرم،نه اینکه نان بگیرم؛برم ماست و خیار درست کنم!
    یک هفته است نرفتم بهشون سر بزنم و صاف و ساده‌ترین بهانه‌ای که به ذهنشون رسیده تا من برم پیششون ماست و خیار بوده. ای من به قربانت جانم