• بانک مرکزی در گزارشی تحلیلی از روندهای اقتصاد کلان تاکید کرده؛ چشم‌انداز تورم کاهشی است. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس ظرف ۳ روز گذشته با انتشار ۲ گزارش مستقل بر فزاینده بودن روند تورم تاکید کرده؛ حق با کیست؟