• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/09/22 ساعت 18:00

    #مطبوعات ما نیازمند یک بازنگری اساسی در حذف کاریکاتور و بازگشت آن به صفحات روزنامه‌ها است.اتفاقی که هر چه دیرتر رخ دهد،لطمات بیشتری به هویت روزنامه‌نگاری ایران می‌زند و آن را از درون خالی می‌کند. امیدوارم این درخواست کوچک،به یک خواست همگانی بدل شود/۱۱
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق