• شاید یکی از مهم‌ترین نشست‌های خبری روحانی در سال‌های اخیر باشه، به شرطی که درباره مذاکره، مسائل هسته‌ای، بودجه و اختلاف با مجلس صریح حرف بزنه