• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/09/21 ساعت 18:06

    پایان #جنگ_قره_باغ و قدرت گیری محور پان ترکیسم و اخوانی گیری در شمال ارس پیامدهای بیشتری برای امنیت ملی خواهد داشت. اکنون موازنه در قفقاز شمالی برهم خورده است و نیاز به بازموازنه سازی بیش از گذشته احساس می‌شود.#سیاست_قدرت #دیپلماسی_اجبار درقبال جمهوری آذربایجان الزام راهبردی است.