• بلومبرگ میگه ارزش بازار شرکت Nio که از آن با عنوان تسلای چینی یاد میشه در یک سال گذشته ۱۰۰۰ درصد رشد کرده، نکته جالب افزایش تقاضا برای خودروهای برقی در چین است که به ۱۶۹ هزار دستگاه افزایش یافته