• سریال ترکیه‌ای بی‌وفایی(sadakatsız) دیشب با تازه‌ترین قسمتش؛ ترند جهانی شد
    ترکیه و کره با سریال‌هایشان هم درآمدزایی می‌کنند و هم فرهنگشان را به جهان معرفی می‌کنند
    از بین انبوه برنامه‌های صداوسیما هم، با ۲۶۰۰ میلیارد تومان بودجه و ۵۰ هزار پرسنل، فقط سوتی‌ها و گاف‌ها ترند می‌شود