• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1399/09/18 ساعت 03:11

    پرسپولیس فقط نام یک تیم نیست ، یک هویت است ، مثل ایران ، مثل تبریز . به هویت همدیگر احترام بگذاریم . #پرسپولیس #ایران #تبریز