• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/09/17 ساعت 20:17

    محتوای مفید در رسانه‌های اجتماعی، آرامش فرد و خانواده را مختل نمی‌کند و باید بتواند قدرت تحلیل و تفکر انتقادی فرد را تقویت کند.
    گفتگوی روزنامه رسالت با حسین امامی با موضوع راهکارهای استفاده مفید از #رسانه_های_اجتماعی در دوران #کرونا
    http://t.ly/tU۲N