• درباره این‌که چرا در اغلب ماه‌ها، در بورس، فشار عرضه در اواخر ماه‌ زیاد میشه حرف و حدیث زیاده اما گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد بعضی صندوق‌های بازنشستگی مدتی است که برای تامین مبالغ مستمری بازنشستگان چاره‌ای جز فروش سهام ندارند، به نظرم میشه رد این ادعا را در منفی شدن برخی سهام دید