• امروز رکورد بالاترین ارزش معاملات خرد سهام، در طول پاییز امسال، به ثبت رسید
    از اول آذر به این‌سو ارزش معاملات، به‌جز یک روز، در باقی روزها در محدوده بالاتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است