• رویترز در تحلیلی اعلام کرده در هفته گذشته صندوق‌های پوشش ریسک برای چهارمین هفته متوالی، عمده‌ترین خریداران اوراق نفتی بوده‌اند و چون همزمان تقاضا برای نفت برنت افزایش یافته، این امر نشان‌دهنده افزایش خوش‌بینی تحلیل‌گران به تاثیر واکسن کرونا بر رونق سفرهای هوایی و بهبود اقتصاد است