• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1399/09/17 ساعت 16:23

  تماشای فینال لیگ قهرمانان آسیا فقط برای قطری‌ها؟

  باشگاه پرسپولیس:

  هیچ تماشاگری از هیچ نقطه دنیا نمی‌تواند صرفا برای تماشای فینال لیگ قهرمانان آسیا راهی قطر شود

  درصورت ورود به این کشور باید بین یک یا دو هفته در قرنطینه کامل به سر ببرد

  #ACLFinal
  http://tn.ai/۲۴۰۵۳۲۳