• این همان دوگانه‌ای است که داره بر سر واکسن شکل می‌گیره؛ دولت میگه باید مسیر بانکی برای تهیه واکسن از طریق مذاکره باز بشه، مخالفان میگن صبر کنید خودمان داریم تولید می‌کنیم
    شاید انتخابات بهار ۱۴۰۰ به انتخاب از میان یکی از این دو تبدیل بشه