• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/09/17 ساعت 20:24

    سلبریتی‌ها در سایر کشورها، خودشان در کمک به اقشار آسیب دیده، یا کادر درمان و همچنین کمک هزینه‌های درمانی پیشقدم شده بودند که در ایران متاسفانه از این اقدامها یا ندیدیم و یا خیلی کم اتفاق افتاده است.