• همتی با اشاره به اثر تحریم‌ها می‌گوید عملا مسیر بانکی برای خرید واکسن کرونا بسته است، چند روز پیش روحانی هم به این نکته اشاره کرده بود
    ظاهرا دولت با سیگنال‌هایی روشن بر لزوم مذاکره تاکید دارد اما منتقدان منتظر تولید واکسن مشابه چینی و روسی در داخل هستند
    چه کسی درست می‌گوید؟