• روند خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های ETF برای شانزدهمین روز پیاپی ادامه یافت
    به نظر می‌رسد #دارایکم و #پالایش‌یکم ضربه سختی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرده‌اند
    با این روند آیا می‌توان به فروش احتمالی یونیت‌های صندوق‌های دولتی در زمستان امسال یا در طول سال آینده امیدوار بود؟