• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/09/16 ساعت 10:46

    با رویه‌ای که وجود دارد از مجلس مستقر و کمیسیون‌هایش که انتظاری نیست، تنها باید امیدوار بود کارشناسان و منتقدان رسانه‌ای، هر کدام از منظری سیاست مخرب حمایت تام و تمام از صدا و سیما را نقد کنند و افکار عمومی را نسبت به تداوم چنین سیاستی آگاه نمایند/۱۳
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق