• رویترز دستور حسن روحانی به وزارت نفت برای آماده‌سازی تاسیسات نفتی با هدف افزایش سریع تولید و صادرات نفت، ظرف ۳ ماه و پس لغو تحریم‌های نفتی را، موضوعی جدی دیده است
    این خبرگزاری در عین حال مدعی شده در حال حاضر حجم صادرات نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است