• قبض گاز تخفیف گرفت؛ آب مجانی در مسیر تصمیم‌گیری

    ۳ ماه پس از تصمیم دولت برای اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی روی قبوض برق مشترکان کم‌مصرف، اسحاق جهانگیری، مصوبه اعمال تخفیف در گازبهای مشترکان خوش‌مصرف را ابلاغ کرد
    همزمان گفته می‌شود طرح مجانی شدن آب‌بها هم در دولت درحال بررسی است