• سید علیرضا علوی   alavi54@

    1399/09/15 ساعت 09:28

    سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم !
    ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم !

    « قیصر امین پور »
    آخرین پاییز قرن ۱۴ # @ Kish Island https://instagram.com/p/CIZ۷lxuJEEXCcveXqC۵DtRbzpsbjEa_XTWQcIw۰/?igshid=۵۳k۶ui۶d۹۶id…