• کاش همه مسوولان مثل محمدرضا زائری یا به قول خودمون «حاجی زائری» فکر می‌کردند