• معمولا به کودکان آموزشى در خصوص افراد دارى معلولیت داده نمیشود و گفته نمیشود که چگونه باید با بچه‌های معلول هم‌سن و سال‌ خودشان رفتار کنند. شقایق ۸ ساله است و وقتی به مدرسه رفت بی‌توجهی و رفتار بد بچه‌ها آزارش میداد اما او حالا روحیه‌ خوبی دارد و درس می‌خواند.