• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/09/12 ساعت 09:56

    قسمت ۱۳ مجموعه نمایشی طنز چای نت با موضوع سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی را با حضور دکتر محمد صادق باطنی در بخش کارشناسی برنامه در تلوبیون ببینید.

    http://telewebion.com/episode/۲۴۳۷۵۸۳
    چای نت، نخستین مجموعه نمایشی طنز با رویکرد آموزش عمومی سواد رسانه‌ای