• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

  1399/09/12 ساعت 09:55

  سواد یک تعیین کننده مهم سلامت ما و فرزندانمان
  وبینار تعاملی سواد، آموزش و سلامت در کشورهای فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان
  تاریخ: ۱۳ آذر ماه
  ساعت: ۱۲:۳۰–۱۱:۰۰

  لینک وبینار:
  https://us۰۲web.zoom.us/j/۸۵۳۷۲۴۹۲۴۸۵

  لینک دسترسی در یوتیوب:
  https://bit.ly/YouTubeChairGHE