• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/12 ساعت 09:45

    تمام نیم ساعت کلاس آنلاین دارم به بچه‌ها التماس می‌کنم فقط برای حرف مرتبط اجازه دسترسی بلندگو بگیرن، اینقدر وقت کلاس کمه نمی‌تونم اجازه بدم هر چی دلشون می‌خواد بگن و بخونن.
    خیلی اذیتم می‌کنه این موضوع و مطلقا هیچ راه حلی به ذهنم نمی‌رسه.