• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/09/11 ساعت 11:20

    فقط به جرم #نوآور بودن؛ قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس، سازمان مالیاتی، وزارت نیرو، وزارت ارشاد، تامین اجتماعی … استارت‌آپ‌ها را به مسلخ می‌برند.
    بحث اینه که ارگان‌های حاکمیتی و سیاستمداران چقدر از فناوری بومی و شبکه ملی اطلاعات دم می‌زنند اما شعار با عمل #ضدیت دارد.