• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/09/10 ساعت 23:34

    هر چی گوگل کردم نفهمیدم آدم بزرگ به خاطر حضور یک کیلو شامپو در چشمش چی کار کنه‌‌. فقط راه‌های رفع سوزش چشم بچه‌ها رو نوشتن. نمی‌دونم چه‌قدر و چه‌جوری شامپو رو خالی کردم توی چشمم که یک ساعته هر چی با آب سرد می‌شورم هنوزم می‌سوزه و نبضش می‌زنه.