• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/09/10 ساعت 11:31

    منم با پشتیبانی ٢٠٢٠ مخابرات به شدت به مشکل برخورد کرده‌ام. با بولدوزر باید خراب کرد و از نو ساخت.