• سال‌هاست که می‌دونم رفاقت ناب نعمته و برکت زندگیه، محبت‌های بی‌دریغی که قابل جبران نیست اما به جون و دلم آدم جلا می‌ده …
    امروز از طرف رفیقم چنان سورپرایز شدم که زبون تشکر کردنم از کار افتاده بود …
    شکر رفاقت؛ والا:)