• عکسی شامل نیمه صورت خودم(که روی چونه‌ام جوش زدم)، یقیه‌ای دستباف،مادربزرگم و متنی برای محبت‌های ایشون استوری کردم.۴۸ تا دایرکت گرفتم؛۴۰ تا خانم واکنش‌ عاطفی داشتن ۸ تا آقا فقط به جوش اشاره کردن!جواب من این بود که اگه اذیتتون می‌کنه بلاکتون کنم؛همه به همین بی‌نمکی گفتن شوخی کردن