• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/09/03 ساعت 09:50

    حسن نراقی جز به عنوان یک کنشگر اجتماعی،مدیری موفق هم در بخش خصوصی بود و در سال‌های دور دستی هم در روزنامه‌نگاری داشت.درگذشت او در۷۷ سالگی،برای همه‌ی آنهایی که او را به شور زندگی و آزادگی می‌شناختند،بی‌شک ضایعه‌ای جبران ناپذیر خواهد بود.یادش تا همیشه با ما
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق