• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/09/03 ساعت 21:47

    سازمانهای ما پر هستند از نشانه‌های «پنجره‌ی شکسته»
    باور کنید اینها در روحیه و عملکرد همکارانتان اثر دارد.
    یا نوشته نگذار، یا با قلم بنویس، یا به طرحی که پذیرفتی، احترام بگذار.
    #پنجره_شکسته